Topbillede SLA
 
Forside > Kurser og møder > Regionale møder 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Regionale møder

Som I ved er der fuld gang i udviklingen af Arkibas og Arkiv.dk. Enkelte nye ting er allerede kommet i drift i år, men i 2018 skal nogle af de store, nye funktioner sættes i søen.

I første kvartal 2018 holder vi derfor orienteringsmøder over hele landet, hvor repræsentanter for Arkibas-udviklingsgruppen, Arkibasbestyrelsen og SLA’s styrelse vil orientere om nyhederne og svare på jeres spørgsmål.
 
På møderne vil der være god tid til diskussion, for jeres mening er vigtig for udviklingsarbejdet. I kan finde en liste og beskrivelse af udviklingsopgaverne på SLA’s hjemmeside www.danskearkiver.dk under menupunktet Arkibas.

Møderne afholdes kl. 18.00-21.00 følgende steder.

 Tid Sted
 Mandag den 15. januar 2018

 Sundhedscenter Maribo
 Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo
 Tirsdag den 16. januar 2018

 Sct. Bendts Sognegård
 Klostervænget 2A, 4100 Ringsted
 Onsdag den 31. januar 2018

 ISL-Lokalhistorie
 Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa
 Onsdag den 7. februar 2018
 Historiens Hus
 Klosterbakken 2, 5000 Odense C
 Onsdag den 21. februar 2018

 Historiens Hus
 Museumsgade 32, 7400 Herning
 Torsdag den 15. marts 2018

 Visse Ladegaard
 Vissevej 116, 9210 Aalborg SØ
 LUKKET FOR TILMELDING

Ret til ændringer forbeholdes.

Deltagelse er gratis og SLA og Arkibas byder på en sandwich og øl / vand.

Programmet for orienteringsmøderne


1.  18.00 – 18.30
     Sandwich og velkomst ved Jørgen Thomsen, formand for SLA.

2.  18.30 – 18.45
     Orientering om Arkibas-udviklingsprojektet. Hvad er sket allerede nu, og hvad
     kommer der til at ske?

3.  18.45 – 19.30
     Præsentation og diskussion af udvalgte nye funktioner i Arkibas og Arkiv.dk
     •    Kortsøgning i Arkibas og Arkiv.dk. Vi har indgået et samarbejde med
           Historisk Atlas og vil gerne høre, hvilke ønsker arkiverne har til en sådan
           funktion
     •    Kildeviser på Arkiv.dk. Funktionen giver mulighed for præsentation af
           indscannede arkivalier og for at brugerne f.eks. kan transskribere,
           kommentere og tilføje navne, årstal mv. på registreringer. Hvilke ønsker er
           der i forhold denne funktion, og bør vi have en plan for, hvad vi
           digitaliserer?
     •    Arkivbutik. Mulighed for at hente/købe kopier af materiale på Arkiv.dk. Vi vil
           aldrig opnå enighed blandt arkiverne om en ensartet prispolitik, men
           hvordan skal funktionen så skrues sammen?

4.  Pause

5.  19.45 - 20.15 Hvilke billeder må vi vise på Arkiv.dk?
     •    Hvad omfatter Copydan-aftalen, og hvad gør den ikke?
     •    Hvad gør vi med portrætbilleder på Arkiv.dk, og hvordan overholder vi
           persondataloven og den nye EU persondataforordning?

6.  20.15 – 20.45 Nyt fra SLA
     •    Veluxaftalen
     •    Arkivlovsrevision
     •    Samarbejde med ODA

7.  20.45 – 21.00 Eventuelt

Hent programmet her i en printvenlig version.

Indbydelse til orienteringsmøder
 

Tilmelding til et af møderne på nedenstående formular.

Mødet i Aalborg er desværre overtegnet.

   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS