Topbillede SLA
 
Forside > Kurser og møder > Kredsmøder 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Kredsmøder

SLAs kredsmøde er et forum, hvor emnet for drøftelserne ofte har rod i organisatoriske eller arkivpolitiske problemstillinger. Før strukturreformen i 2007 var det repræsentanter fra de 13 lokale SLAkredse (opdelt efter amtstilhørsforhold) som deltog i møderne, men i dag er mødet åbent for alle, der har interesse i arkivpolitiske spørgsmål.

Kredsmødet foregår om foråret og er i de senere år afholdt i Andkærhus i Vejle, hvor SLAs sekretariat har til huse.

På de underliggende sider finder I de forskellige slides fra afholdte kredsmøder.

   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS