Topbillede SLA
 
Forside > Om SLA 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Om SLA
SLA (Sammenslutningen af lokalarkiver) har siden 1949 samlet langt de fleste lokalarkiver i Danmark i de fælles bestræbelser på at højne kvaliteten i arbejdet med bevaring af vor fælles kulturarv. SLA har i dag godt 500 medlemmer og varetager medlemmernes interesser overfor andre interesseorganisationer og overfor Statens Arkiver og Kulturministeriet, udøver konsulentvirksomhed, står bag udviklingen af registreringsprogrammet Arkibas og udbyder faglige kurser for medlemsarkiverne og andre interesserede.

Læs mere om SLA og de danske lokalarkivers opgaver i folderen Lokalarkiverne - Hvem er vi? Folderen kan rekvireres på SLAs sekretariatet (sla@lokalarkiver.dk). 
   
             
Sammenslutningen af Lokalarkiver | Andkærvej 19, 7100 Vejle | Telefon: 75 84 08 98 | E-mail: sla@lokalarkiver.dk
Powered by Athena CMS